Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

psychopath
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viapareidolie pareidolie
psychopath
-Uwielbiasz oszustwa.
-Uwielbiam zagadki. Oszustwa to po prostu mój język ojczysty.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie
psychopath
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
psychopath
5722 3a0a 390
Reposted fromsorriso sorriso viapareidolie pareidolie
psychopath
Chodziliśmy, nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— Julio Cortazar
psychopath
1675 86d5 390
Reposted fromKingasToy KingasToy viapareidolie pareidolie
psychopath
wygrywają tylko ci, którzy wiedzą na czym im zależy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viapareidolie pareidolie
psychopath
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viapareidolie pareidolie
psychopath
tęskniłam za Tobą, choć nie byłam tego świadoma. wystarczyło Cię spotkać, zobaczyć Twój uśmiech, by zrozumieć czego tak cholernie i nieznośnie mi brakowało 
— sentencje.pl
Reposted fromxoo xoo viapareidolie pareidolie
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viapareidolie pareidolie
psychopath
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viapareidolie pareidolie
psychopath
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viapareidolie pareidolie
psychopath
9160 ea54 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapareidolie pareidolie

April 29 2019

psychopath
(...) chyba nie ma nic piękniejszego jak dwoje ludzi, którzy odnajdują się w tym przeklętym świecie i oboje pragną coś zmienić.
— K.N. Haner - "Drwal. Miłość, która narodziła się z natury"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
psychopath
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapareidolie pareidolie
psychopath
4524 b9b4 390
psychopath
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viapareidolie pareidolie
psychopath
6337 b9fc 390
Reposted fromyourhabit yourhabit viapareidolie pareidolie
psychopath
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viapareidolie pareidolie
psychopath
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl